Tonkotsu Shoyu Ramen (by Sifu Renka)

Tonkotsu Shoyu Ramen (by Sifu Renka)
#pork, #soy sauce, #scallion, #bean sprout, #egg